لوگو امرداد

زمین لرزه

زمین‌لرزه‌‌‌ی چندروز گذشته‌ی شهرستان خوی به بخش‌هایی از بازار و ساختمان تاریخی شورای شهر، موزه و چند سازه‌ی تاریخی دی...

زمین‌لرزه‌ی ۵٫۳ ریشتری ۲۲ شهریورماه 1400 خورشیدی، در شهرستان قوچان به‌ ۴ سازه‌ی تاریخی این شهر آسیب زد. به‌گزارش میرا...

در پی زمین‌لرزه‌ی ۵.۹ ریشتری یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، در بوشهر روابط عمومی میراث فرهنگی استان بوشهر از آسیب جز...

مرمت اضطراری آسیب‌های بیرونی قلعه فلک‌الافلاک که در پی زمین‌لرزه اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی به این سازه‌ی ارزشمند تاری...

در پی زمین‌لرزه‌های چند روز گذشته‌ی خرم‌آباد و گمان تکرار این لرزش‌ها، آثار تاریخی در موزه‌های این شهر که سازه‌های آن...

در پی زمین‌لرزه‌ی بامداد امروز تهران

در پی زمین‌لرزه‌ی 5/1 ریشتری بامداد آدینه 19 اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی تهران، میراث فرهنگی از آسیب جزیی به کاخ صاحبقر...

در پی زمین‌لرزه‌ی امروز:

در پی رخ دادن زمین‌لرزه‌ی نیمروز چهارشنبه 17 اردیبشت‌ماه 1399 خورشیدی، در شهرهای فیروزآباد و خرم‌آباد لرستان چند آجر ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد