لوگو امرداد

سازمان زنان زرتشتی تهران

سازمان زنان زرتشتی تهران برگزار می‌کند

سازمان زنان زرتشتی تهران به فرخندگی جشن خوردادگان گردهمایی برگزار می‌کند. این گردهمایی روز چهارشنبه 9 خورداد از ساعت ...

سازمان زنان زرتشتی تهران گردش یک‌روزه را به برنجستانک، در شهرستان سواد کوه، استان مازندران برگزار می‌کند. برپایه‌ی آگ...

سازمان زنان زرتشتی تهران در پیامی درگذشت موبد کورش نیکنام را به همسر ایشان آرامش‌باد گفت. متن پیام در زیر آمده است: ا...

سازمان زنان زرتشتی تهران، کارگاه آموزش دوخت کیف ابزار را در دو جلسه برگزار می‌کند. آموزش دوخت کیف سامانده ابزار خیاطی...

کمیسیون تور و گردشگری سازمان زنان زرتشتی تهران تور یک‌روزه شاه‌ورهرام ایزد کرج را برگزار خواهد کرد. این سازمان نخستی...

سازمان زنان زرتشتی تهران همایش فروش کارهای دستی و سنتی زرتشتیان را در جشنگاه خسروی برگزار نخواهد کرد. پیرو آگاهی‌رسان...

سازمان زنان زرتشتی تهران برای هماهنگی و آمادگی بیشتر، جدول زمانی برگزاری همایش‌های سال ۱۴۰۳ را به آگاهی رساند. پیرو آ...

سازمان زنان زرتشتی تهران همایش فروش کارهای دستی و سنتی زرتشتیان را در جشنگاه خسروی برگزار می‌کند. این سازمان همایش فر...

سازمان زنان زرتشتی دیدار نوروزی خود را برگزار می‌کند. بر پایه آگاهی‌رسانی سازمان زنان زرتشتی، این سازمان دیدار نوروزی...

سازمان زنان زرتشتی در طرح حساس روزی شاد را برای واپسین برنامه سال ۱۴۰۲ برگزار می‌کند. این برنامه دوشنبه ۲۱ اسفندماه ۱...

بارگذاری نوشتار بیشتر