لوگو امرداد

سازمان زنان زرتشتی تهران

سازمان زنان زرتشتی تهران در نخستین دوشنبه اسفندماه با سخنرانی دکتر رستم انوشیروانی میزبان همکیشان در تالار خسروی بود....

سازمان زنان زرتشتی تهران گردهمایی خانوادگی را برای همکیشان زرتشتی برگزار می‌‌کند. گردهمایی خانوادگی ویژه‌ی زرتشتیان پ...

سازمان زنان زرتشتی تهران به خجستگی جشن اسپندگان و نکوداشت بانوان، 29 بهمن‌ماه میزبان همکیشان در تالار خسروی بود. آیین...

سازمان زنان زرتشتی سخنرانی نخستین دوشنبه ماه را یکم اسفندماه با موضوع کم‌خونی فقر آهن برگزار می‌کند. این برنامه با سخ...

سازمان زنان زرتشتی تهران، اسفندگان جشن نکوداشت بانوان و مادران را در تالار خسروی برگزار می‌کند. سازمان زنان زرتشتی ته...

چکیده‌ای از سخنرانی بهمن‌ماه سازمان زنان زرتشتی تهران

سازمان زنان زرتشتی تهران در نخستین دوشنبه ماه بهمن با سخنرانی انوشه باستانی پیرامون ورزش حافظه برپایه‌ی طب سنتی میزبا...

نشست ماهیانه سازمان زنان زرتشتی تهران با سخنرانی انوشه باستانی درباره‌ی «ورزش حافظه بر پایه طب سنتی ایرانی» دوشنبه سو...

سخنرانی دکتر نگار خدادادی در نشست سازمان زنان زرتشتی

سازمان زنان زرتشتی تهران در نشست ماه دی با سخنرانی دکتر نگار خدادادی پیرامون «توانمند و آرام در سفر زندگی» میزبان همک...

نشست ماهیانه‌ی سازمان زنان زرتشتی تهران، دوشنبه‌ 12 دی‌ماه با سخنرانی دکتر نگار خدادادی برگزار می‌شود. موضوع این برنا...

سازمان زنان زرتشتی تهران سخنرانی نخستین دوشنبه آذر ماه خود را با موضوع محیط سالم برای زندگی سالم در تالار خسروی برگزا...

بارگذاری نوشتار بیشتر