لوگو امرداد

سازمان زنان زرتشتی تهران

ماندانا بلیوانی در سازمان زنان زرتشتی تهران آموزش آشپزی را در خانه روانشاد سلطان هورمزدی در دو نشست برگزار می‌‌کند. ن...

سازمان زنان زرتشتی تهران، نمایشگاه و همایش فروش کارهای دستی و سنتی زرتشتیان را آدینه 26 آبان‌ماه ۱۴۰۲ در تالار خسروی ...

سازمان زنان زرتشتی تهران همایش فروش کارهای دستی و سنتی زرتشتیان را در جشنگاه خسروی برگزار می‌کند. نمایشگاه کارهای دست...

سازمان زنان زرتشتی تهران از دو آموزش هنر بافتنی دومیل و آشپزی خوراکی‌های آیینی در خانه روانشاد سلطان هورمزدی خبر داد....

سازمان زنان زرتشتی تهران و سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) با همکاری یکدیگر گردهمایی شاد برگزار می‌کنند. به گزارش ...

در نشست مهرماه سازمان زنان زرتشتی تهران

سازمان زنان زرتشتی تهران نخستین دوشنبه مهرماه با سخنرانی کارشناسی ستاره شامردانی درباره‌ی بازی و نقش درمانی آن میزبان...

سازمان زنان زرتشتی تهران نشست دوشنبه اول ماه خود را سوم مهرماه با سخنرانی ستاره شاه‌مردانی پیرامون نقش بازی‌درمانی بر...

سازمان زنان زرتشتی تهران، 27 شهریورماه در جشنگاه خسروی میزبان آیین جشن‌خوانی نامگانه شادروان پروین مهربانی‌زردشتی بود...

سازمان زنان زرتشتی تهران از برگزاری آیین جشن‌خوانی نامگانه شادروان پروین مهربانی زردشتی در روز 27 شهریورماه خبر داد. ...

سازمان زنان زرتشتی تهران، نمایشگاهی از صنایع دستی زرتشتیان را آدینه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۲ در تالار خسروی برگزار کرد. این ...

بارگذاری نوشتار بیشتر