لوگو امرداد

سازمان زنان

سخنرانی نخستین دوشنبه‌‌ شهریورماه

 سخنران نخستین دوشنبه‌ی شهریورماه سازمان زنان زرتشتی چهارم شهریورماه 1398 خورشیدی، دکتر مهرداد خوانساری کار...

چکیده‌ی سخنرانی موبد فرهنگ ضیاتبری

 نشست دوشنبه‌ی نخست اردیبهشت‌ماه امروز دوم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی با سخنرانی موبد فرهنگ ضیاتبر...

به مناسبت آغاز دهه‌ی فجر برگزار شد

همزمان با آغاز دهه‌ی فجر انقلاب اسلامی و جشن‌های پیروزی انقلاب آدینه 13 بهمن‌ماه ۱۳۹6 خورشیدی نمایشگاه...

سازمان زنان زرتشتی تهران سخنرانی دوشنبه‌ی آغاز ماه را دوم بهمن‌ماه 1396 خورشیدی برگزار می‌کند. در این ...

درون مایه‌ی سخنرانی نخستین دوشنبه‌ی ماه شهریورِ سازمان زنان زرتشتی آگاهی رسانی شد. هرمز کیان‌مهر دکترا...

همایشی ویژه‌ی زرتشتیان

سازمان زنان زرتشتی در راستای آشنایی هازمان زرتشتی، به ویژه جوانان جویای کار، با کار‌آفرینی و راه‌کارهای منا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد