تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

ساسانیان

امروز انارام ایزد سی‌اُمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 30 فروردین‌ماه خورشیدی

شکست روم از ارتش ایران در نبرد یک‌روزه

امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد، فروغ بی‌پایان، فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 30 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی،…
امروز سپندارمزد امشاسپند پنجم بهمن‌ماه زرتشتی؛ 29 دی‌ماه خورشیدی

پادشاهی شاهپور دوم پیش از زایش

امروز فرخ روز سپندارمزد امشاسپند از ماه بهمن سال 3758 زرتشتی، دوشنبه 29 دی‌ماه 1399 خورشیدی، 18 ژانویه 2021 میلادی…