تارنمای خبری امرداد

ساسانیان

ساسانیان
کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» نقد و بررسی شد
1401-06-09
کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» در راستای روایت شاهنامه از تاریخ ساسانیان، از شرح ماجرای شورش بر خسروپرویز تا فروپاشی...
ساسانیان
امروز دی‌ به‌آذر ایزد هشتمین روز گاهشماری زرتشتی؛ چهارم امردادماه خورشیدی
1400-05-04
امروز پیروز و فرخ روز دی به‌آذر ایزد و امردادماه، هشتم اَمُردادماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه چهارم اَمُردادماه 1400 خور...
ساسانیان
امروز سپندارمزد امشاسپند پنجمین روز گاهشمار زرتشتی؛ دوم تیرماه خورشیدی
1400-04-02
امروز پیروز و فرخ روز سپندارمزد امشاسپند، نخستین روز نیایش همگانی در پیرنارستانه، پنجم تیرماه سال 3759 زرتشتی، چهارشن...
ساسانیان
امروز سروش ایزد هفدهم گاهشمار زرتشتی؛ 15 خوردادماه خورشیدی
1400-03-15
امروز پیروز و فرخ روز سروش ایزد، 17 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، شنبه 15 خوردادماه 1400 خورشیدی، پنجم ژوئن 2021 میلادی ...
ساسانیان
امروز مهر ایزد شانزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 14 خوردادماه خورشیدی
1400-03-14
امروز پیروز و فرخ روز مهر ایزد، 16 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 14 خوردادماه 1400 خورشیدی، چهارم ژوئن 2021 میلادی...
ساسانیان
امروز وهمن امشاسپند دومین روز گاهشمار زرتشتی؛ 31 اردیبهشت‌ماه خورشیدی
1400-02-31
امروز پیروز و فرخ روز وهمن و خوردادماه سال 3759 زرتشتی، نَبُر روز پرهیز از خوردن گوشت، آدینه 31 اردیبهشت‌ماه 1400 خور...
ساسانیان
امروز رشن ایزد هجدهمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 17 اردیبهشت‌ماه خورشیدی
1400-02-17
امروز فرخ و پیروز روز رشن ایزد، 18 اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 17 اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی، هفتم می 2021 میل...
ساسانیان
امروز انارام ایزد سی‌اُمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 30 فروردین‌ماه خورشیدی
1400-01-30
امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد، فروغ بی‌پایان، فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 30 فروردین‌ماه 1400 خورشید...
ساسانیان
امروز مانتره‌سپند بیست‌ونهمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 29 فروردین‌ماه خورشیدی
1400-01-29
امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، یکشنبه 29 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 18 آوریل 20...
ساسانیان
امروز اشتاد ایزد بیست‌وششمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 26 فروردین‌ماه خورشیدی
1400-01-26
امروز فرخ و پیروز روز اشتاد ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 15 آوریل 2021 م...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید