لوگو امرداد

ساسانیان

کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» نقد و بررسی شد

کتاب «شاهنامه و پایان ساسانیان» در راستای روایت شاهنامه از تاریخ ساسانیان، از شرح ماجرای شورش بر خسروپرویز تا فروپاشی...

امروز دی‌ به‌آذر ایزد هشتمین روز گاهشماری زرتشتی؛ چهارم امردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز دی به‌آذر ایزد و امردادماه، هشتم اَمُردادماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه چهارم اَمُردادماه 1400 خور...

امروز سپندارمزد امشاسپند پنجمین روز گاهشمار زرتشتی؛ دوم تیرماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز سپندارمزد امشاسپند، نخستین روز نیایش همگانی در پیرنارستانه، پنجم تیرماه سال 3759 زرتشتی، چهارشن...

امروز سروش ایزد هفدهم گاهشمار زرتشتی؛ 15 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز سروش ایزد، 17 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، شنبه 15 خوردادماه 1400 خورشیدی، پنجم ژوئن 2021 میلادی ...

امروز مهر ایزد شانزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 14 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز مهر ایزد، 16 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 14 خوردادماه 1400 خورشیدی، چهارم ژوئن 2021 میلادی...

امروز وهمن امشاسپند دومین روز گاهشمار زرتشتی؛ 31 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز وهمن و خوردادماه سال 3759 زرتشتی، نَبُر روز پرهیز از خوردن گوشت، آدینه 31 اردیبهشت‌ماه 1400 خور...

امروز رشن ایزد هجدهمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 17 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز رشن ایزد، 18 اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، آدینه 17 اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی، هفتم می 2021 میل...

امروز انارام ایزد سی‌اُمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 30 فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد، فروغ بی‌پایان، فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، دوشنبه 30 فروردین‌ماه 1400 خورشید...

امروز مانتره‌سپند بیست‌ونهمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 29 فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز مانتره‌سپند ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، یکشنبه 29 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 18 آوریل 20...

امروز اشتاد ایزد بیست‌وششمین روز گاهشمار زرتشتی؛ 26 فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز اشتاد ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، پنج‌شنبه 26 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، 15 آوریل 2021 م...

بارگذاری نوشتار بیشتر