لوگو امرداد

سدره و کشتی

بنابر آیین زرتشتی هرنوجوان با رسیدن به 15 سالگی سدره‌پوش می‌شود و دین خویش را برمی‌گزیند و باور بر این است كه سدره‌وك...

بارگذاری نوشتار بیشتر