لوگو امرداد

سروش ایزد

زرتشتیان کرمان پسین پنجشنبه ۱۱ اسفند واپسین سروش ایزد سال را در آتشکده دولتخانه برگزار کردند. درآغاز آیین اوستاخوانی ...

امروز سروش ایزد هفدهم گاهشمار زرتشتی؛ 15 خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز سروش ایزد، 17 خوردادماه سال 3759 زرتشتی، شنبه 15 خوردادماه 1400 خورشیدی، پنجم ژوئن 2021 میلادی ...

امروز سروش ایزد هفدهمین روز در گاهشمار زرتشتی؛ 17 فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز سروش ایزد و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، ششم آوریل 2021 می...

بارگذاری نوشتار بیشتر