لوگو امرداد

سیزده بدر

هیات اجرایی آدریان بزرگ تهران، از بامداد تا شامگاه دوشنبه 13 فروردین ماه 1403، میزبان همكیشان در همایشگاه دینی، ورزشی...

اله‌آبادی‌ها میزبان جهاندیدگان مرکز پرورش بودند. جهاندیدگان مرکز پرورش یزد روز 13 فروردین 1403 با رفتن به روستای اله‌...

زیارتگاه‌ پیرسبز (چک‌چک)، در روز جشن نوروزی سیزده‌به‌در، ویژه‌ی زرتشتیان خواهد بود. پیرو آگاهی‌رسانی ارشام بلیوانی، ف...

گزارش تصویری

با هماهنگی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک زیارتگاه پیر نارکی در جشن سیزده‌به‌در میزبان ویژه زرتشتیان بود. شماری از زرتشتیان...

سیزده‌به‌در یکی از آیین‌های نوروزی است که به درازای چند هزار سال از آن می گذرد. سیزده نوروزی برابر با روز تیر ایزد و ...

یکی از آیین‌های نوروزی در فروردین‌ماه آیین «سیزده‌به‌در» است. آیینی سرشار از شور و شادی و سرزندگی از گذشته‌ی تاریخ تا...

امروز تیر ایزد سیزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 13 فروردین‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز تیر و فروردین‌ماه سال 3759 زرتشتی، خجسته جشن سیزده‌بدر شادباد، 13 فروردین‌ماه 1400 خورشیدی، دوم...

جشن سیزده نوروزی خجسته باد

سیزدهمین روز از ماه فروردین در گاهشمار زرتشتی تیر یا تیشتر نام دارد. ایزد تیر یا تیشتر که در اوستا یَشتی هم به نام آن...

یادداشت به قلم داریوش مهرشاهی

یکی از ایستار (سنت)های جامعه‌ی ایرانی در فروردین‌ماه آیین “سیزده بدر” است. این آیین به شوند گذشته‌ی تاریخ...

  درسیزدهمین روز از جشن نوروزباستانی بر باور پیشینیان مردم به طبیعت و دشت و دمن رفته تا شروع سال را با شادی آغاز...

بارگذاری نوشتار بیشتر