لوگو امرداد

شورای شهر

فرخ ایزدی‌کلانتری نامزد انتخابات ششمین دوره شورای شهر کرمان تایید صلاحیت شد. فرخ ایزدی‌کلانتری که در ششمین دوره انتخا...

بزرگمهر پرخیده نامزد انتخابات ششمین دوره شورای شهر تهران تایید صلاحیت شد. به نقل از تارنمای رسمی دکتر اسفندیار اختیار...

سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی دو دوره شورای شهر یزد، داوطلب نمایندگی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران رد صلاحیت شد. سپن...

سپنتا نیکنام، هموند زرتشتی شورای شهر یزد پس از دو دوره فعالیت در شورای شهر یزد  تصمیم گرفت در شورای شهر تهران به فعال...

نگاهی به مراسم تحلیف

 مراسم تحلیف پنجمین دوره‌ی شورای شهر یزد چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۳۹۶ خورشیدی برگزار شد. در این مراسم که در ...

سپنتا نیکنام، نامزد انتخابات پنجمین دوره‌ی شورای شهر یزد پس از به دست آوردن ۲۱۷۱۷ رای مردم یزد و راه یافتن دوبار...

سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی انتخابات پنجمین دوره‌ی شورای شهر یزد توانست برای دومین دوره‌ی پی‌درپی رای ا...

سپنتا نیکنام در هیاهوی انتخابات به دیدار شاهرخ باستانی، دیگر نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد رفت. این دو نامزد زر...

انتخابات شورای شهر امسال با شرکت پنج زرتشتی به عنوان نامزد انتخابات شوراهای یزد، تهران و کرمان حال و هوایی ویژه‌...

دو نامزد زرتشتی انتخابات شورای شهر یزد تبلیغات خود را در سطح این شهر آغاز کردند. همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات پنجم...

بارگذاری نوشتار بیشتر