لوگو امرداد

شیراز

پس از ۲سال وقفه، جشن شهریورگان و روز پدر به گونه‌ی حضوری در فضای باز مجموعه‌ی دینی،  فرهنگی و ورزشی زرتشتیان شیراز بر...

انتخابات گردش یازدهم کمیسیون دینی انجمن زرتشتیان شیراز در محل تالار روانشاد یزدانی مجموعه دینی، فرهنگی، ورزشی زرتشتیا...

انجمن زرتشتیان شیراز همازور با آیین واج‌یشت، آفرینگان‌خوانی آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه را در روز تیر ایزد و تیرماه...

کرونا هم مانع رکوردشکنی نشد

مهتاب گشتاسبی، جوان زرتشتی شیرازی رکورد پیشین خود در جمع‌آوری 55 هزار درِ بطری را پس از 27 ماه و این‌بار با دادن 70 ه...

گزارش تصویری

دقایقی سپری شده از آغاز سال 1400، زرتشتیان شیراز خانواده به خانواده و برپایه‌ی برنامه‌ریزی و زمانبندی ویژه از سوی نما...

کاخ یا تکیه‌ی «هفت‌تَنان» شیراز که نزدیک دو دهه به گنجینه‌ی سنگ‌های تاریخی نیز، تبدیل شده است را می‌توان با موزه یک‌ج...

دگرگونی‌هایی که از دید میراث‌فرهنگی فارس نادرست است

درحالی که شامگاه آدینه مجموعه تاریخی نارنجستان قوام شیراز دچار آتش‌سوزی شد، مسوولان میراث فرهنگی پافشاری دارند سازه‌ا...

سازمان جهانی شهرداران صلح، در مسابقه‌ی بین‌المللی نقاشی «شهر دوستدار صلح» نقاشی فرستاده شده از سوی شهرداری شیراز را ک...

زرتشتیان شیراز پسین‌هنگام دهم بهمن‌ماه 1398 خورشیدی در تالار روانشاد یزدانی شیراز گردهم آمدند تا جشن سده را با شکوه‌ت...

شماری از زرتشتیان شیراز بامداد چهارشنبه 9 بهمن‌ماه 1398 خورشیدی در باغ وقفی مجموعه دینی، فرهنگی، ورزشی زرتشتیان شیراز...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد