لوگو امرداد

صلح

 به بهانه روز جهانی صلح بیش از صد هنرمند و طراح زیور ایرانی، نخستین بار صلح را به زبان زیور به ایرانیان و جهان ش...

«صلح، ضد جنگ» عنوان نمایشگاهی از هنرمند جوان کشورمان، بهزاد بادامی است که تا هفتم مهرماه در گالری نگر میز...

بارگذاری نوشتار بیشتر