لوگو امرداد

فک خزری

در مرکز درمانی فُک خزری در ایران

فُک خزری یکی از پستانداران کمیاب آبزی جهان و یگانه پستاندار دریای کاسپین (خزر) است که در دهه‌های گذشته به سبب صید بی‌...

گونه‌های کمیاب حیات وحش ایران (8)

چوب نادانی انسان را می‌خورَد. آنقدر آب‌ها را آلوده کرده‌اند که خوراکش هم گلوگیر شده است. همین چندی پیش بود که لاشه‌ی ...

بارگذاری نوشتار بیشتر