تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

فیروزبهرام

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

یادی از فیروزبهرام (6)

در بخش‌های پیشین به تاریخچه این آموزشگاه 90 ساله و زندگی‌نامه بزرگان آن پرداختیم. اینک دنباله آن: سال تحصیلی 52 ـ 51،…
به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

یادی از فیروزبهرام (5)

در قسمت پیشین «یادی از فیروزبهرام (4)» گوشه‌هایی از زندگی‌نامه فیروزبهرامی‌ها را نوشتم، اینک دنباله آن: نمی‌دانم دعا…
به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

یادی از فیروزبهرام (3)

در «یادی از فیروزبهرام (۱)»؛ بخشی از خاطراتم را در دوره دانش‌آموزی در این مدرسه نوشتم. در «یادی از فیروزبهرام (۲)»؛ دوره…

یادی از فیروزبهرام (2)

در «یادی از فیروزبهرام (1)»؛ بخشی از خاطراتم را در دوره دانش‌آموزی در این مدرسه نوشتم. در دنباله می‌پردازم به دوران…
به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

یادی از فیروزبهرام (1)

خبر درگذشت هاشم رضی را که شنیدم، در فیروزبهرام بودم. معاون اجرایی‌ام ـ حسن‌آقا تقدیسی ـ گفت می‌خواهید پرونده‌اش را پیدا…