لوگو امرداد

فیروزبهرام

آیین گهنبار از بهره‌‌‌‌‌‌‌‌ی دهشمندان در دبیرستان فیروزبهرام

آیین گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و همه‌ی بزرگمردان هازمان زرتشتی و نیک‌اندیشان دبیرستان فیرزوب...

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

در بخش‌های پیشین به تاریخچه این آموزشگاه 90 ساله و زندگی‌نامه بزرگان آن پرداختیم. اینک دنباله آن: سال تحصیلی 52 ـ 51،...

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

در قسمت پیشین «یادی از فیروزبهرام (4)» گوشه‌هایی از زندگی‌نامه فیروزبهرامی‌ها را نوشتم، اینک دنباله آن: نمی‌دانم دعا ...

در «یادی از فیروزبهرام (۱)» از دوران دانش‌آموزی‌ام در این مدرسه و در بخش (۲)، از یادهایم در روزگار آموزگاری و در یادی...

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

در «یادی از فیروزبهرام (۱)»؛ بخشی از خاطراتم را در دوره دانش‌آموزی در این مدرسه نوشتم. در «یادی از فیروزبهرام (۲)»؛ د...

در «یادی از فیروزبهرام (1)»؛ بخشی از خاطراتم را در دوره دانش‌آموزی در این مدرسه نوشتم. در دنباله می‌پردازم به دوران آ...

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

خبر درگذشت هاشم رضی را که شنیدم، در فیروزبهرام بودم. معاون اجرایی‌ام ـ حسن‌آقا تقدیسی ـ گفت می‌خواهید پرونده‌اش را پی...

خبرگزاری ایسنا امروز خبری را درباره‌ی بازسازی در دبیرستان فیروزبهرام کار کرد که کاملا از سوی مدیر این آموزشگاه ز...

برترین‌های سال تحصیلی 97-1396 دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام از سوی این آموزشگاه زرتشتی معرفی شدند. 0114

دبیرستان فیروزبهرام برگزار می‌کند

دبیرستان و هنرستان فیروزبهرام به یاد ارباب کیخسرو شاهرخ و دیگر دهشمندان مدرسه‌ساز آیین گهنبارخوانی برپا می‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر