لوگو امرداد

فیروز بهرام

به فرخندگی 90 سالگی دبیرستان فیروزبهرام

در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته این یادداشت‌ها از دانش‌آموزان و دبیران نامدار فیروزبهرام ـ بسیار کوتاه ـ یاد کردم. نوشتم...

برپایه‌ی گزارش کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، دبیرستان فیروز بهرام به عنوان دبیرستان ماندگار شناخته شد. ...

دانش‌آموزان دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروزبهرام (وابسته به انجمن زرتشتیان تهران) در روزهای پایانی سال ۱۳۹...

بارگذاری نوشتار بیشتر