لوگو امرداد

قاجار

امروز دی به‌آذر ایزد هشتمین روز گاهشماری زرتشتی، ششم خوردادماه خورشیدی

امروز پیروز و فرخ روز دی به‌آذر ایزد، هشتم خوردادماه سال 3759 زرتشتی، ششم خوردادماه 1400 خورشیدی، 27 می 2021 میلادی ش...

امروز تیر ایزد سیزدهم گاهشمار زرتشتی؛ 12 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

امروز فرخ و پیروز روز تیر ایزد، سومین روز گهنبار چهره میدیوزرم گاه، 13 اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، یکشنبه 12 اردیبه...

امروز اشتاد ایزد 26 دی‌ماه زرتشتی؛ 20 ‌دی‌ماه خورشیدی

امروز فرخ روز  اشتاد ایزد از ماه دی سال 3758 زرتشتی، شنبه 20 دی‌ماه 1399 خورشیدی، نهم ژانویه 2021 میلادی ۲۰ دی‌ماه ۱۲...

سه نمایشگاه در کاخ گلستان

هفته میراث فرهنگی بهترین بهانه برای به‌نمایش درآوردن آثار دوره قاجاری که در گنجینه کاخ گلستان نگه‌داری می&z...

 سال‌های گذشته توجه چندانی به هنر دوره قاجار نمی‌شد و دوره صفویه روزگار اوج هنری شناخته می‌شد ولی...

نوروز به روایت سفرنامه‌های دوره قاجار و صفوی/2

نوروز یکی از مهمترین آداب و رسوم ایرانیان است که مورد توجه سیاحان قرار گرفته و نکات ارزشمندی را درباره این آیین کهن گ...

خانه‌ی قاجاری سالار محتشم یکی از خانه‌های بسیار زیبای شهرستان خُمین در استان مرکزی است که دارای گچ‌بری...

یکی از انگیزه‌های بُنیادین ماندگاری سرزمین ایران و فرهنگ دیرپای آن، همبستگی و آشتی و داد در میان تیره‌های ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر