لوگو امرداد

قدمعلی سرامی

به بهانه‌ی بیستم مهرماه، روز بزرگداشت حافظ

خواجه اهل اغماض است، همان‌گونه كه به ما توصیه می‌كند سخت نگیریم، خود نیز از سخت‌گیری گریزان است. او اع...

بارگذاری نوشتار بیشتر