لوگو امرداد

قشم

بنابر افسانه‌ای و از قول مورخی یونانی به نام آگاتارخیدرس، انسانی به نام اریتره نخستین كسی است كه به جزیره قشم در...

مرحله نخست کاوش باستان شناختی شهر کولغان به عنوان یکی از محوطه‌های مهم دوران تاریخی جزیره قشم به پایان رسید. مدی...

زیبا ، آرام و باشکوه

جزیره زیبای قشم، آرام و بی‌هیاهو در میان تنگه هرمز خدایی می کند. بزرگترین جزیره ایران و خلیج فارس با 1491 کیلومت...

نخستین همایش علمی هفتمین پروژه هنر محیطی رو در جزیره قشم برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، پس از گشا...

بارگذاری نوشتار بیشتر