تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

قطع درختان

واگذاری رویشگاه ارژن چالشتر به بخش خصوصی

ارژن‌ها زیر تیغ جان می‌دهند

واگذاری زمین‌های دشت ارجنای چالشتر شهرکرد، در استان چهارمحال و بختیاری، بریدن چند اصله درخت ارژن و در خطر قرار گرفتن این…