لوگو امرداد

مانی

آیین مانی که زبان زنده و شاخص روح ایرانی بود از همان آغاز برای آگهی، نگارش و بیان بنیان‌های آیینی از هنر بهره گر...

«مانی» پیامبری ایرانی بود که در سال 216 میلادی در نزدیکی تیسفون به دنیا آمد و پیام‌آور آیین مانی شد....

بارگذاری نوشتار بیشتر