لوگو امرداد

مجمع

هشت نامزد احراز سمت بازرس انجمن زرتشتیان تهران، در مجمع همگانی 14 مهرماه به رقابت می‌پردازند. فرامرز پوررستمی فرنشین...

نوبت دوم مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران، آدینه ۱۴ مهرماه در تالار ایرج برگزار می‌شود. پیرو آ...

نوبت نخست مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان کرج، آدینه 21 مهرماه برگزار می‌شود. هیات‌مدیره گردش یازدهم انجمن زر...

نوبت نخست مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن زرتشتیان یزد در گردش 64 آدینه 31 شهریورماه برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی ا...

هم‌زمان با آیین گهنبار پایان تابستان

هم‌زمان با آیین گهنبار پایان تابستان، مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان شیراز، در پی آگهی چاپ‌شده در روزنامه‌ی خبر جنوب...

نوبت نخست مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران با دستورجلسه‌ی ارایه گزارش، تصویب ترازوبیلان مالی و...

نوبت دوم مجمع همگانی و انتخاب هموندان هیات‌مدیره سازمان جوانان زرتشتی تهران (فروهر) در روز و ساعت کاری یکشنبه 22 امرد...

نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان کرمان ۹ امرداد‌ماه در آتشکده کرمان برگزار شد. مجمع از ساعت 17 تشکیل شد. در آغاز س...

مجمع همگانی انجمن زرتشتیان تهران که در روز 23 تیرماه 1402 تشکیل شد به دلیل عدم تصویب صورت‌های مالی، مورد تایید وزارت ...

آدینه 23 تیرماه برگزار شد

نشست مجمع همگانی عادی روز آدینه 23 تیرماه 1402 در تالار ایرج برگزار شد. گزارش این نشست، بدون هیچ تنطیم خبری در ادامه ...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد