لوگو امرداد

محوطه‌های باستانی ایران

پهنه‌های باستانی ایران (9)

در نزدیکی شهر نقده، در استان آذربایجان غربی، تپه‌ای با دیرینگی هشت‌هزار ساله دیده می‌شود. آثار به‌دست آمده از این پهن...

پهنه‌های باستانی ایران (8)

شهر کنونی تهران تاریخی کوتاه دارد، اما پیرامون آن نهفته از پهنه‌هایی باستانی و بسیار دیرینه است. یکی از آن گستره‌های ...

بارگذاری نوشتار بیشتر