تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

محیط زیست

مرگ بزرگترین رودخانه‌ی مرکزی ایران اندوهبار است

زاینده‌رود دوباره خشک شد

رودخانه‌ی زاینده‌رود پس از ماه‌ها جاری بودن و تامین نیاز بخش‌های گوناگون و حیات و سرزندگی منطقه، به‌تازگی دوباره خشک شد…