لوگو امرداد

مرکز زرتشتیان تورنتو

خجسته جشن زایش و به پیامبری‌رسیدن اشوزرتشت، یگانه وخشور آریایی، در مرکز زرتشتیان تورنتو کانادا برگزار شد. جشن شادباش ...

واپسین گهنبار سال 2016 میلادی در تورنتو برگزار شد. آیین اوستاخوانی این گهنبار در روز شنبه 11 دی‌ماه 1395 خورشیدی...

بارگذاری نوشتار بیشتر