لوگو امرداد

معرفی کتاب

«آتش مهــــــر»، سروده‌ی فرزین عابدی بالانی از تازه‌های نشر هیرمبا با شمارگان 1000 نسخه به بازار کتاب آمد. فرزین عابد...

کتاب «باورهای دینی آریایی» بهره‌ی پژوهش چندین ساله‌ی ایران‌پژوه پرکار ابوالقاسم آخته از سوی انتشارات هیرمبا به چاپ رس...

خیام فراتر از ایام، به قلم علی سربندی و با مقدمه‌ی دکتر قدمعلی سَرّامی از تازه‌های نشر هیرُمبا به بازار کتاب روانه شد...

کارکرد آیین‌ها، با پژوهش سعید پورزنگی‌آبادی از تازه‌های نشر هیرُمبا تابستان 99 روانه بازار کتاب شد. این نوشتار می‌کوش...

سفرنامه ملافیروز، با گردآوری و گزارنده‌ی خسرو کیان‌راد، از تازه‌های نشر هیرُمبا تابستان 99 روانه بازار کتاب شد. سفرنا...

حذف پول؛ آغاز انقلاب چهارم در جهان و تمدن معنویت، نوشته‌ی بزرگمهر پرخیده به چاپ رسید. کتاب پیش رو دربردارنده‌ی تحلیل‌...

کتاب ارزشمند آسیاب‌های ایران که پژوهشی است باستان‌شناسانه درباره‌ی سازه‌ی آسیاب‌ها و شیوه‌ی کارکرد آن، به چاپ رسیده ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد