تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

معرفی

در امرداد 445 چاپ شده است

تفرش؛ سرود سبز کوهساران

تفرش در هر فصل و هنگامی از سال تماشایی است. کران تا کران آکنده از شور زندگی، سرسبزی، آبادانی و کوشش مردمی مهربان برای…
در امرداد 445 می‌خوانیم:

به داد و دهش کشوری نو کنیم

واژه‌ی دهش در لغت‌نامه دهخدا به چم (:معنی) بخشیدن است و فرهنگ داد و دهش از بخشایش و جوانمردی در میان مردمان یک هازمان…
در امرداد 445 چاپ شده است

ایرانی شاهنامه‌خوان است

با آن که دهه‌هاست کوشش‌های ارزنده‌ای برای به‌دست دادن ویرایشی علمی از شاهنامه انجام شده است، شاید هنوز متنی از شاهنامه…
در امرداد 445 چاپ شده است

مهرگان در ایرانشهر

مهرگان را باید در کنار جشن بزرگ نوروز گذاشت تا دریافت ایرانیان چگونه به هستی و جهان می‌نگریستند و آیین‌هایی برای…
در شماره 444 امرداد می‌خوانیم

ورزش؛ الگوی فرهنگی یک سرزمین

نیرومندی و بهداشت تن و روان یکی از پدیده‌های تمدن در ایران باستان است که هم پایه‌ی دینی دارد و هم آیینی ملی. آموزش‌های…
در امرداد 444 چاپ شده است:

گلپایگان؛ شهر گل سرخ

گلپایگان آمیزه‌ای از تاریخی کهن و زیست‌بومی شگفت‌آور است. تا چشم می‌بیند یادبود هزاره‌هاست و پهنه‌ای بارآور از آنچه به…