تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

معرفی

در امرداد 439 چاپ شده است:

ز فردوسی اکنون سخن یادگیر

شاهنامه‌ی فردوسی، نامه‌ی فر و شکوه ایران است که پژوهنده‌ی بلند‌جایگاه آن کوشیده داستان ایران را از آغاز تا انجام بجوید و…
در امرداد 439 چاپ شده است

پایان یک عمر دل‌خوشی جنوبی‌ها

فرمان شرم‌آور، مسولان در ماه‌های پایانی سال گذشته با مصوبه‌ی «امحای لنج‌های سنتی»، پایان یک عمر دل‌خوشی دریانوردان جنوبی…
در امرداد 438 چاپ شده است:

وامدار کشورم هستم

پسین روزی از دی‌ماه، در دفتر «امرداد» میزبان داریوش مال‌گنجی بودیم. از او خواستیم از سال‌هایی بگوید که اکنون به یادهای…