لوگو امرداد

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکی و آن راستی است، دیگری همه بیراهه‌اند. به سخنان مهین (حرف حق) گوش فر...

گفت‌وگوی زنده ادیان نیوز

گفت‌وگوی زنده با موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران پیرامون «بررسی دیدگاه دین و آیین زرتشت درباره ...

اشوزرتشت، به ما همان درسی را می‌دهد که در حقیقت همه ادیان هست. دین یک دانش است. پیام اشوزرتشت در چندهزار سال قبل این ...

همزمان با برگزاری جشنواره علوم بینایی «شمس»

همزمان با سیزدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی ایران، آیین بزرگداشت موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، چشم پزشک برجسته‌ی...

به قلم اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران

به خشنودی اهورامزدا، با درود به فراشوزرتشت اسپنتمان و همه دینداران و وجدان‌یاران و میهن‌دوستان فرهنگ‌شناس نیک‌اندیش و...

در رویه اینستاگرام پویندگان راه اشا برگزار می‌شود

گفت‌وگو با موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان، برنامه‌ی پخش زنده به خجستگی جشن دیگان، در رویه‌ی اینستاگر...

سخنرانی فرنشین انجمن موبدان تهران در نشست منظومه فرهنگ صلح

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، به دعوت گروه سفیران صلح و دوستی به مناسبت روز جهانی علم در خدم...

https://amordadnews.com/media/video/99-01-19-khorshidian.mp4 موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان، در پیام...

یادداشت مهران سپهری (بخش 1)

پیام آقای دکتر موبد خورشیدیان با عنوان اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی به فراخور جشن زایش اشوزرتشت در تارن...

پیام موبد اردشیر خورشیدیان به فراخور جشن زایش اشوزرتشت

پیش از هرچیز، برخود بایسته می‌دانم که خورداد امشاسپند از ماه فروردین، روز زایش اشوزرتشت پیامبر ایرانی را به تمام هم م...

بارگذاری نوشتار بیشتر