تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

یادداشت مهران سپهری (بخش 1)

کاوش و شناخت بن­‌پایه­‌ها

پیام آقای دکتر موبد خورشیدیان با عنوان اشوزرتشت پیامبر ایرانی؛ گات‌ها کتاب آسمانی به فراخور جشن زایش اشوزرتشت در تارنمای…