لوگو امرداد

موبد پدرام سروش پور

دلنوشته‌ای به یاد موبد خوشنام جامعه زرتشتی روانشاد کورش نیکنام

اشوزرتشت در گات‌ها، هات 31 بند 6 می‌فرماید: بهترین سعادت و خوشی به آموزگار دانایی خواهد رسید که پیام آیین راستی را بی...

موبد پدرام سروش‌پور‌ در واکنش به توییت مجری به ردنا گفت

موبد پدرام سروش‌پور‌، هموند انجمن موبدان و سردبیر نشریه فروهر به توییت پرحاشیه مجری صدا و سیما درباره‌ی درگذشت زنده‌ی...

گرامیداشت روز مهر و دوستی ایرانی در بنیاد ایران‌شناسی

موبد پدرام سروش‌پور، از سخنرانان آیین روز عشق و مهر ایرانی در بنیاد ایران‌شناسی بود، وی در سخنانی خردورزی، احترام‌‌ ب...

کانون‌ دانشجویان زرتشتی دوره‌ی آموزش «فلسفه اخلاق» را با استادی موبد پدرام سروش‌پور در فضای اسکای‌روم برگزار می‌کند. ...

بارگذاری نوشتار بیشتر