تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

موبد کورش نیکنام

به مناسبت ششم فروردین‌ماه جشن زایش پیام‌‌آور راستی

نقش انسان در بینش اشو زرتشت

در بینش زرتشت، انسان موجودی بی اختیار نیست که سرنوشتش را از پیش برایش تعیین کرده باشند و خودش در آن نقشی نداشته باشد.…