لوگو امرداد

موسسه آوند

28 شهریورماه ساعت 22 به زمان ایران

وبینار واکاوی «گمشدگی پدر»، ویژه‌ی پدران و مادران 28 شهریورماه در اینستاگرام موسسه آوند برخط (:لایو) برگزار می‌شود. پ...

برنامه زنده اینستاگرام آوند

وبینار واکاوی «نقش کتاب و قصه‌گویی در بهبودی و حال خوب نوه‌ها» 15 اردیبهشت‌ماه در اینستاگرام موسسه آوند برخط (:لایو) ...

ویژه برنامه کودکان به مناسبت جشن اردیبهشتگان و روز زمین پاک، از درگاه اینستاگرامی خانه بازی و مهارت آوند پخش زنده می‌...

وبینار واکاوی «مزیت کرونا برای کودکان» 24 فروردین‌ماه در اینستاگرام موسسه آوند برخط (:لایو) برگزار می‌شود. در جهانی ک...

وبینار واکاوی «چگونه از نگاه عصب و روانشناسی کودکانی شاد داشته باشیم» 10 فروردین‌ماه در اینستاگرام موسسه آوند برخط (:...

وبینار واکاوی «پدیده مرگ و مدل سوگواری کودکان» 30 دی‌ماه در اینستاگرام موسسه آوند برخط (:لایو) برگزار می‌شود. پدیده م...

وبینار خود مراقبتی و تربیت جنسی کودکان 23 دی‌ماه از اینستاگرام موسسه آوند زنده (لایو) پخش می‌شود. یکی از مهم‌ترین حقو...

نشست پدران و مادران به مناسبت روز جهانی توان‌یابان 14 آذرماه در رویه‌ی اینستاگرام موسسه آوند، زنده (لایو) پخش می‌شود....

وبینار فرزندپروری و بررسی نقش والدین در ایجاد آینده‌ی کودک با کارشناسی گهرنازبانو پشوتنی 21 آبان‌ماه در اینستاگرام مو...

وبینار تقویت رشد اجتماعی و عاطفی کودکان در منزل با کارشناسی گهرنازبانو پشوتنی 12 آبان‌ماه از اینستاگرام موسسه آوند زن...

بارگذاری نوشتار بیشتر