لوگو امرداد

موسسه خیریه اردشیر همتی

 در یک روز زیبای تابستانی، جهاندیدگان خانه گوهر همتی با همراهی و پشتیبانی موسسه خیریه اردشیر همتی، روزی به یادماندنی ...

نیک‌اندیشان زرتشتی کرمان با واگذاری سهم خود از سرچشمه سیدی، شوند شاداب نگاه‌داشتن آرامگاه زرتشتیان کرمان شدند. این مو...

گروهی از جهاندیدگان زرتشتی به کوشش خانه همت زرتشتیان و موسسه خیریه اردشیر همتی در گردش یک‌روزه به روستای خوش آب‌وهوای...

گروهی از جهاندیدگان زرتشتی کرمان در باغ فتح‌آباد کرمان آیین‌های باد ایزد و تیرماه را برگزار کردند. پسین ۱۹ تیرماه 140...

هموندان مرکز همت و مهر زرتشتیان کرمان به پشتیبانی موسسه خیریه اردشیر همتی در گردش یک‌روزه به راین رفتند. روز پنجشنبه ...

گردهمایی همکیشان بالای ۶۰ سال با هماهنگی موسسه خیریه اردشیر همتی در شاه ورهرام ایزد کرمان برگزار شد. این گردهمایی با ...

گزارش تصویری

آیین بیست‌و‌ششمین سالگرد درگذشت روانشاد گوهر بهرام رییسی(همتی) همسر روانشاد ارباب اردشیر خسرو همتی در روز چهارشنبه ۱۸...

بارگذاری نوشتار بیشتر