لوگو امرداد

مینیاتور

«مانی» پیامبری ایرانی بود که در سال 216 میلادی در نزدیکی تیسفون به دنیا آمد و پیام‌آور آیین مانی شد....

بارگذاری نوشتار بیشتر