لوگو امرداد

نارکی

زمان نام‌نویسی در سی‌وچهارمین دوره جشنواره آموزشی فرهنگی پیر نارکی از سوی انجمن تفت و توابع تمدید شد. خداداد کیانی پ...

انجمن زرتشتیان تفت و توابع از زمان برگزاری سی‌و‌دومین دوره جشنواره‌ فرهنگی آموزشی پیر نارکی در روز پنج...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد