لوگو امرداد

نشست پرسش و پاسخ

آدینه 22 اردیبهشت 1402 برگزار شد

نخستین نشست پرسش‌وپاسخ گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران آدینه 22 اردیبهشت 1402 در تالار ایرج برگزار شد. در ادامه گزارش ای...

نخستین نشست پرسش‌و‌پاسخ هموندان گردش 45 انجمن زرتشتیان تهران پیرو فراخوانی که به آگاهی همکیشان رسید، بامداد آدینه 22 ...

انجمن زرتشتیان تهران با گذشت شش ماه از آغاز گردش ۴۵، نشست پرسش و پاسخ همگانی را برای هموندان (:اعضای) این انجمن برگزا...

گزارش تصویری؛

هیات‌مدیره‌ی گردش 43 انجمن زرتشتیان تهران در دومین نشست «پرسش و پاسخ با مردم» که آدینه 19 آذرما...

بارگذاری نوشتار بیشتر