لوگو امرداد

همایش صلح دین علم

کانون دانشجویان زرتشتی، با انتشار پیش‌پوستر از برگزاری بیست‌ونهمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تابستان 140...

سخنرانی مهران سپهری در دانشگاه شریف:

نخستین همایش «صلح، علم و دین» با همکاری گروه فلسفه‌ی علم دانشگاه صنعتی شریف و سازمان هلال احمر از چه...

بارگذاری نوشتار بیشتر