لوگو امرداد

همایش مانتره

سی‌ویکمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، نیمه‌ی شهریورماه ۱۴۰۳ در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می‌شود. پیرو...

با هماهنگی و همكاری هيات اجرايی آدريان بزرگ و كانون دانشجويان زرتشتی از هفته نخست ارديبهشت ماه 1402، كلاس‌های گاتاخوا...

دوره‌‌های آمادگی شرکت‌کنندگان تهرانی برای همایش مانتره 31 با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی تهران و هیات اجرایی آدریان...

کانون دانشجویان زرتشتی با انتشار پیش پوستر همایش اوستا‌خوانی و گاتاشناسی مانتره از برگزاری سی‌و‌یکمین دوره این همایش ...

چالش «روخوانی هفتن هائیتی» در سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانشج...

پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی، ۶۴ تن در بخش اوستاخوانی و ۴۲ تن در بخش مانترک به مرحله پایانی سی‌اُمین همایش...

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، امسال سی سالگی خود را جشن خواهد گرفت، در این راستا گروه برگزاری مانتره چالشی با ...

زمان نام‌نویسی در میزگرد سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره از هفتم تا 12 امرداماه خواهد بود. به گزارش کانون...

مرحله مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با 98 شرکت‌کننده در تالار ایرج و خسروی برگزار شد. با هماهنگ...

مرحله مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تهران برگزار شد. 98 تن از همکیشان در رده‌های اهنودگات، ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر