لوگو امرداد

همایش مانتره

چالش «روخوانی هفتن هائیتی» در سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانشج...

پیرو آگاهی‌رسانی کانون دانشجویان زرتشتی، ۶۴ تن در بخش اوستاخوانی و ۴۲ تن در بخش مانترک به مرحله پایانی سی‌اُمین همایش...

همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، امسال سی سالگی خود را جشن خواهد گرفت، در این راستا گروه برگزاری مانتره چالشی با ...

زمان نام‌نویسی در میزگرد سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره از هفتم تا 12 امرداماه خواهد بود. به گزارش کانون...

مرحله مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با 98 شرکت‌کننده در تالار ایرج و خسروی برگزار شد. با هماهنگ...

مرحله مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره در تهران برگزار شد. 98 تن از همکیشان در رده‌های اهنودگات، ا...

در دومین روز از مقدماتی مانتره

دومین روز از مرحله‌ی مقدماتی همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره پنج شنبه 5 امردادماه در تالار روانشاد یزدانی شیراز ب...

دومین روز از مرحله مقدماتی سی‌اُمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، در یزد برگزار شد. این رقابت‌‌ها در رده‌های ا...

نخستین روز از مرحله‌ی مقدماتی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، در یزد برگزار شد. این رقابت‌ها در رده‌های ...

کانون دانشجویان زرتشتی گزینش داور برای بخش اوستاخوانی را از امروز دوم اَمردادماه آغازکرد و این گزینش تا پایان روز سه‌...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد