تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

همایش مانتره

پخش زنده در رویه اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی

آیین پایانی همایش مانتره فرا رسید

آیین پایانی بیست و هفتمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره (نخستین دوره مجازی) در اینستاگرام کانون دانشجویان زرتشتی…