لوگو امرداد

هند

در شماره‌ی جدید مجله‌ی پارسیانا بخوانیم؛

شماره‌ی جدید دوهفته‌نامه‌ی «پارسیانا» ۳۰ مهرماه ۱۳۹۵ خورشیدی برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۶ میلادی...

شماره‌ی جدید مجله‌ی پارسیانا منتشر شد

شماره‌ی جدید دوهفته‌نامه‌ی «پارسیان»ا ۱۷ امردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی برابر با هفتم آگوست ۲۰۱۶ م...

بسیاری از زرتشتیان هند در درازای تاریخ خدمات بزرگی به کشور هند کردند. حال چه در خیراندیشی باشد چه در صنعت و پزشکی. مج...

بارگذاری نوشتار بیشتر