لوگو امرداد

واج یشت

آیین واج‌یشت چهره میدیوشهم گاه، آدینه هشتم تیرماه در آتشکده ورهرام یزد برگزار می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان...

آیین واج‌یشت گهنبار میدیوزرم گاه در آتشکده ورهرام یزد برگزار خواهد شد. آیین واج یشت میدیوزرم گاه روز دوشنبه مورخ 10 ا...

آیین واج‌یشت گهنبار میدیوزرم گاه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. انجمن موبدان آیین واج‌یشت گهنبار آفرینش آسمان را رو...

واج‌یشت واپسین گهنبار آفرینش انسان در نخستین روز پنجه در آتشکده تهران برگزار شد. آیین واج‌یشت گهنبار چهره همس پت میدی...

آیین واج‌‌یشت پیشواز پنجمین چهره گهنبار سال در آتشکده تهران با گردهمایی آیینی همکیشان برگزار شد. آیین واج یشت پیشواز ...

نخستین روز از چَهره‌ی گهنبار میدیاریم گاه با سپندینه آوای واج‌یشت در آتشکده‌ی ورهرام یزد آغاز شد. آیین واج‌یشت گهنبار...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه، بامداد یکشنبه دهم دی‌ماه در آتشکده تهران و ورهرام یزد برگزار خواهد شد. به گزار...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره پیته‌شهیم گاه، بامداد سه‌شنبه 21 شهریورماه در آتشکده تهران برگزار خواهد شد. به گزارش انجمن م...

آیین واج‌یشت چهره پیته‌شهیم بامداد سه‌شنبه 21 شهریورماه در آتشکده ورهرام یزد با باشندگی همکیشان برگزار می‌شود. موبدان...

آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوشهم‌گاه، بامداد پنجشنبه هشتم تیرماه در آتشکده تهران برگزار شد. موبدان یسناخوان موبد زوت...

بارگذاری نوشتار بیشتر