لوگو امرداد

پاداش واستار

رومینا رهنمون، نوجوان زرتشتی پاداش واستارِ نهمین دوره را از آن خود کرد. رومینا رهنمون نخستین کسی است که در سن دانش&zw...

برگزیده‌ی نهمین دوره از پاداش واستار هنوز در انتظار مشخص شدن نتیجه‌ی داوران در بخش پایانی است. نهمین دوره&z...

بارگذاری نوشتار بیشتر