لوگو امرداد

پذیرشگاه پارسایی

انجمن زرتشتیان تهران، هشتادو‌یکمین سال بنیادگذاری پذیرشگاه پارسایی را با آیین گهنبارخوانی گرامی داشت. این آیین در پسن...

انجمن زرتشتیان تهران، هشتادو‌یکمین سال بنیادگذاری پذیرشگاه پارسایی را با آیین گهنبارخوانی گرامی می‌دارد. این گهنبارخو...

انجمن زرتشتیان تهران، آیین گهنبار توجی هشتاد سالگی پذیرشگاه پارسایی را با باشندگی همکیشان برگزار کرد. آیین گهنبار توج...

انجمن زرتشتیان تهران برگزار می‌کند

انجمن زرتشتیان تهران، به مناسبت هشتادمین سال بنیادگذاری پذیرشگاه پارسایی آیین گهنبارخوانی برگزار می‌کند. این گهنبار ...

گزارش تصویری از

با هماهنگی انجمن زرتشتیان تهران، امسال نیز همچون چند دهه‌ی گذشته در اورمزد روز از ماه خورداد، هم‌زمان با سالروز گشایش...

در پی بسته‌ماندن پذیرشگاه پارسایی و درخواست شماری از همکیشان مقیم در شهرهای دیگر درباره‌ی مکانی برای اقامت کوتاه‌مدت ...

انجمن زرتشتیان تهران آیین گهنبار توجی  پذیرشگاه پارسایی، را هم‌زمان با سالروز گشایش و به یاد بنیادگذاران آن آدینه 30 ...

گزارش تصویری

آیین گهنبار توجی در سالروز گشایش پذیرشگاه پارسایی روز اورمزد و خوردادماه به کوشش انجمن زرتشتیان تهران برگزار شد. آیین...

پخش زنده آیین گهنبار پذیرشگاه پارسایی، از اینستاگرام امرداد هم‌رسانی می‌شود. با پایداری فراگیری کووید 19، انجمن زرتشت...

انجمن زرتشتیان تهران، آیین ‌گهنبار به نامگانه‌ی مهربان جمشید پارسایی، بنیادگذار پذیرشگاه پارسایی را امسال به گونه‌ی م...

بارگذاری نوشتار بیشتر