لوگو امرداد

پرندگان ایران

پرندگان ایران (30)

دویدیم و دویدیم بیست و نُه تا پرنده را دیدیم و «جیرفتی» سی‌امین پرنده‌ای‌ست از صدها پرنده‌ی بومی و کوچ‌رو زیست‌بوم ما...

پرندگان ایران (29)

«چوب پا» با پاهای خیلی درازش از آن بالا هم می‌تواند دورها را ببیند، دیگر نیازی به پرواز ندارد؟! اما نه، چوب پا پرواز ...

پرندگان ایران (28)

پرنده‌ها در آسمان چگونه راهشان را گم نمی‌کنند؟ زمانی که از بلندی‌ها پایین می‌آیند و روی زمین و شاخه‌های تنومند درختان...

پرندگان ایران (27)

ببینید چه نام قشنگی دارد: «دیدومک»! آنقدر قشنگ که دوست داریم پشت سر هم صدایش کنیم: دیدومک، دیدومک، دیدومک! از بس به گ...

پرندگان ایران (26)

شاید پرنده‌ها هم می‌خندند، اما خنده‌شان قاتی آوازخواندنشان است و باید ریز و باریک شد تا صدای شادی و خنده را از منقارش...

پرندگان ایران (25)

ترسناک نیست؟ هست! گونه‌ی پرنده‌ی بسیار نادر و کمیابی داریم و ارزشش برای ما ناشناخته مانده است. «سیاه خروس»ها را می‌گو...

پرندگان ایران (24)

پرنده‌ها جاودانه زیبا هستند. تنها آن‌ها می‌دانند که پرواز و بال‌زدن در آسمان چه شکوهی دارد و تابش روشنایی خورشید در آ...

پرندگان ایران (23)

پرنده‌ها در کنار هم هستند و شاد. پرواز می‌کنند و آواز می‌خوانند. برای آن‌ها آسمانی بی‌لک، هوای خوش و درختان پُرشاخ و ...

پرندگان ایران (22)

تنها «زنگوله بال»ها نیستند که خود را از آدم‌ها پنهان می‌کنند، خیلی از پرنده‌های دیگر هم همین اندازه گریزانند. نگاهی ب...

پرندگان ایران (21)

از بس به آسمان نگاه نمی‌کنیم، گاهی از یاد می‌بریم پرنده‌ها بالای سرِ ما هستند، بال‌زنان و آزاد. حرکت ابرها را می‌بینن...

بارگذاری نوشتار بیشتر