لوگو امرداد

پروین مهربانی زردشتی

سازمان زنان زرتشتی تهران مجازی برگزار می‌کند

سازمان زنان زرتشتی تهران به مناسبت زادروز زنده‌یاد پروین مهربانی‌زردشتی، فرنشین پیشین این سازمان، آیین اوستا‌خوانی در...

گفت‌وگو با زنده‌یاد پروین مهربانی زردشتی در سال 1381

در درازنای تاریخ کهن ایران‌زمین، مردان و زنان بسیاری هستند که نام نیک خود را بر پهنه‌ی فرهنگ ماندگار این سرزمین نقش ز...

پروین مهربانی زردشتی از نیک‌اندیشان زرتشتی با بیش از ۶۰ سال پیشینه‌ی هموندی و فرنشین چندین دوره هیات‌مدیره سازمان زنا...

بارگذاری نوشتار بیشتر