تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

پروین مهربانی زردشتی

گفت‌وگو با زنده‌یاد پروین مهربانی زردشتی در سال 1381

طالب خدمت باشیم نه شهرت

در درازنای تاریخ کهن ایران‌زمین، مردان و زنان بسیاری هستند که نام نیک خود را بر پهنه‌ی فرهنگ ماندگار این سرزمین نقش…