لوگو امرداد

پنجه

آیین گهنبار پنجی با گاهشماری کهن با باشندگی همکیشان در خانه‌ی جهانبخش کلاهدوز برگزار شد. آیین پنجی با گاهشماری کهن آی...

25 اسفندماه، آغاز پنج روز پنجه

«آرش نورآقایی» پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران باستان به نام‌های گوناگون پنجه در واپسین روز سال اشاره كر...

شایسته است درپایان روز وهیشتوایش وآغاز سپیده‌دم روز اورداد بر بام خانه آتش افروزیم. برپایی آتش جشن «فَروَر...

بارگذاری نوشتار بیشتر