لوگو امرداد

چهارشنبه سوری

آیین چهارشنبه‌سوری با هماهنگی انجمن زرتشتیان کسنویه و همازوری همکیشان در تالار پولاد پاس داشته شد. آتش چهارشنبه‌سوری ...

اهالی روستای مزرعه‌کلانتر با برنامه‌های شاد و آتش‌افروزی آیین نیاکانی چهارشنبه‌سوری را پاس داشتند. جشن چهارشنبه‌سوری ...

جشن چهارشنبه‌سوری شامگاه 24 اسفندماه به کوشش انجمن زرتشتیان کسنویه یزد برگزار شد. چهارشنبه‌سوری از آیین‌های پیشواز نو...

چهارشنبه‌سوری را می‌توان نخستین جشن سال نو دانست که شوربختانه در چند صدسال گذشته با تغییرات و تحریفات بسیاری در گوشه‌...

پس از چیرگی اعراب بر ایران، با وجود انكه پیش از اسلام در این سرزمین به بهانه‌های گوناگون جشن‌های بزرگی با جانمایه‌ی م...

چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌ها پیشواز نوروز است که در شب واپسین چهارشنبه‌ی سال برپا می‌شود. در شاهنامه فردوسی اشاره‌هایی...

مراسم چهارشنبه سوری در روز سه شنبه 28 ام اسفند ماه در ساعت 5 پسین در آتشکده دولتخانه کرمان برگزار شد. در این مراسم شم...

یک رشته از جشن‌های آریایی، جشن‌های آتش است. منظور از جشن‌های آتش جشن‌هایی است که با افروختن آتش ب...

جشن آتش جشن شادی جشن نور گاه آتش‌بازی و شام سرور آتش زرتشت و نورایزدی پرتوی از بارگاه سرمدی از اهورایی که شادی آ...

واپسین چهارشنبه‌ی سال از دریچه‌ی دوربین

فرهنگ هر کشوری به پشتوانه‌ی آیین‌ها و نمادهای دیرینه‌ی آن پویا و ماندگار است. در میان این آیین‌ها...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد