لوگو امرداد

چک چک

روزهای 24 تا 28 خورداد ماه هر سال همکیشان برای دیدار مکان سپندینه‌ای به نام «پیرسبز» یا چَک‌چَک، راهی این مکان می‌شون...

هرساله روزهای خوردادماه که به پایان خود نزدیک می‌شود، یاد پیرسبز هم از راه می‌رسد. همکیشان در روزهای ویژه‌ی زیارتِ پی...

زرتشتیان پس از چند سال دوری امسال در روزهای ویژه‌ی زیارتِ پیرسبز چَک‌چَک در این زیارتگاه گردهم آمدند و برای افزون شدن...

زیارتگاه‌های پیرسبز و ستی‌پیر در استان یزد با پایداری همه‌گیری کووید-19 در روزهای زیارت همگانی بسته خواهد بود. با شرا...

چشم‌انداز برفی را می‌توان یکی از زیباترین و رویایی‌ترین خودنمایی طبیعت دانست که دیدن تصاویر آن برای همه ما چشم‌نواز ا...

در آستانه‌ی فرارسیدن هنگام نیایش همگانی

«پیرسبز چک‌چک» به سرپرستی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد آماده‌‌ی میزبانی از نیایش همگانی است. داریوش کاموسی، فرنشین ان...

بارگذاری نوشتار بیشتر