لوگو امرداد

کانون دانشجویان زرتشتی

سی‌ویکمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، نیمه‌ی شهریورماه ۱۴۰۳ در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می‌شود. پیرو...

همازوری در اهدای خون کانون دانشجویان زرتشتی به زمانی دیگر افتاد. پیرو آگاهی‌رسانی پیشین کانون دانشجویان زرتشتی  این ه...

دوره‌‌های آمادگی شرکت‌کنندگان تهرانی برای همایش مانتره 31 با همکاری کانون دانشجویان زرتشتی تهران و هیات اجرایی آدریان...

کانون دانشجویان زرتشتی با انتشار پیش پوستر همایش اوستا‌خوانی و گاتاشناسی مانتره از برگزاری سی‌و‌یکمین دوره این همایش ...

کانون دانشجویان زرتشتی برای همازوری در کار اهدای خون فراخوان داد. هموندان این کانون با شعار «اهدای خون، جریان نبض زند...

نوبت نخست مجمع همگانی کانون دانشجویان زرتشتی، با باشندگی ۶۴ تن از هموندان کانون و محمد زاده نماینده وزارت کشور، برگزا...

کانون دانشجویان زرتشتی از آغاز نام‌نویسی چهارمین دوره از مسابقات کانتست برنامه‌نویسی خبر داد. بخش جنبی بیستمین همایش ...

کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌کند:

زمان نام‌نویسی برای روزهای پایانی رقابت در چهارمین فستیوال بازی‌های ویدیویی و رقابتی از طرف کانون دانشجویان زرتشتی اع...

کانون دانشجویان زرتشتی در راستای بیستمین همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور، مسابقات دانش و دانشجو را با عنوان سفری در زم...

سه روز پایانی چهارمین فستیوال بازی‌های ویدیویی و رقابتی کانون دانشجویان زرتشتی حضوری در تالار خسروی برگزار می‌شود. ای...

بارگذاری نوشتار بیشتر