لوگو امرداد

کانون دانشجویان زرتشتی

کانون دانشجویان زرتشتی مجازی برگزار می‌کند

کانون دانشجویان زرتشتی به مناسبت جشن مهرگان نخستین دور از مسابقات آسوریک را مجازی برگزار می‌کند. زرتشتیان برای شرکت د...

کانون دانشجویان زرتشتی برگزیدگان گاتاشناسی سی‌اُمین همایش مانتره را در دو بخش پژوهش محور و پروژه محور به آگاهی رساند...

کانون دانشجویان زرتشتی، برگزیدگان رده‌های رقابتی بخش اوستاخوانی سی‌اُمین همایش مانتره را به آگاهی رساند. مرحله پایانی...

کانون دانشجویان زرتشتی از بهمن‌ماه سال گذشته سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را برنامه‌ریزی کرد و اکنون گ...

سی‌ سال گذشت و بار دیگر آغاز شد؛ سی‌اُمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره نخستین روز خود را سپری کرد. چهارشنبه، ۱...

سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره روزهای پایانی خود را سپری می‌کند با برنامه‌ریزی کانون دانشجویان زرتشتی رو...

آیین گشایش سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، با هماهنگی کانون دانشجویان زرتشتی چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه در ه...

سخنرانی کلیدی سی‌اُمین همایش مانتره پیرامون تاثیر مهاجرت بر دین باسخنان فردین نمیرانیان، کارشناس ارشد علوم‌اجتماعی، ب...

میزگردی دیگر در سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره با موضوع محور مانتره، «مهاجرت، عامل گسترش یا جدایی از دین...

کانون دانشجویان زرتشتی برنامه‌‌ی روزهای پایانی سی‌امین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره را به آگاهی رساند. سی‌امی...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد