لوگو امرداد

کتابخانه زرتشتیان یزد

نونهالان مهدکودک یسنا در آغاز هفته کتاب و کتابخوانی از کتابخانه زرتشتیان یزد بازدید کردند. در این برنامه که بامداد چه...

انجمن زرتشتیان یزد کارگاه آموزشی «خلق خلاقانه قصه» برگزار می‌کند. این کارگاه در کتابخانه زرتشتیان یزد، محوطه کدخدا کن...

گزارش تصویری از کتابخانه زرتشتیان یزد

آیین خوانش همگانی اوستای آبزور و دور دوم رقابت‌های دانش‌آموزی «یشت تا یشت» در کتابخانه زرتشتیان یزد برگزار شد. همزمان...

همزمان با نیایش همگانی در آتشکده ورهرام، کودکان و نوجوانان در کتابخانه زرتشتیان یزد گردهم آمدند. با راه‌اندازی بخش ک...

نخستین جلسه کارگاه آموزشی شاهنامه خوانی و نقالی در کتابحانه زرتشتیان یزد برگزار شد.  کتابخانه زرتشتیان یزد در روز چها...

با راه‌اندازی بخش کودک و نوجوان کتابخانه زرتشتیان در آتشکده یزد، گردهمایی از کودکان و نوجوانان زرتشتی برگزار شد. گرد...

همراه با آگاهی‌رسانی از ساعت کار

انجمن زرتشتیان یزد، نشانی سامانه جستجوی همگانی کتابخانه زرتشتیان یزد (بانو و کیخسرو بزرگ‌چمی) و ساعت کاری را به آگاهی...

بارگذاری نوشتار بیشتر