لوگو امرداد

کلاس های دینی

دانش‌آموزان کلاس‌های دینی کرج روز آدینه چهارم اسفند از پارک فن‌آموز در پارک فناوری شهر جدید پردیس بازدید کردند. در ای...

نوبت دوم کلاس‌های دینی سازمان جوانان زرتشتی تهران ( فروهر) و هرمز آرش از 28 دی‌ماه آغاز می‌شود. پیرو آگاهی‌رسانی سازم...

دبستانی‌های کلاس‌های دینی سازمان فروهر کارنامه‌های نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰3-۱۴۰2 را دریافت کردند. برپایه‌ی برنامه‌ی ...

گزارش تصویری

پیرو برنامه‌ریزی کارگروه دینی زرتشتیان، آزمون هماهنگ نوبت نخست در سازمان فروهر برگزار شد. دانش‌آموزان پایه‌های هفتم ...

آزمون دینی نوبت نخست دانش‌آموزان زرتشتی پایه هفتم تا دوازدهم در تالار آتشکده کرمان برگزار شد. آزمون دینی هماهنگ با شه...

آزمون دینی نوبت نخست سال تحصیلی 1403-1402 پردیس مارکار یزد برگزار شد. آزمون هماهنگ دینی دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا ...

آزمون دینی نوبت نخست آموزشگاه هرمز آرش در سال تحصیلی 1403-1402 برگزار شد. این آزمون برای دانش‌آموزان دوره‌ی اول و دوم...

آزمون نوبت اول دانش‌آموزان کلاس دینی ابتدایی و دبیرستان در محل خانه زرتشتیان اصفهان برگزار شد. دانش‌آموزان زرتشتی است...

آزمون دینی نوبت نخست سال تحصیلی 1403-1402 دانش‌آموزان زرتشتی در دبیرستان دخترانه مارکار برگزار شد. دانش‌آموزان زرتشتی...

اردوی یک‌روزه‌ی دانش‌آموزان کلاس دینی به کوشش سازمان فروهر و با همکاری هیات امنای موقوفه رستم‌باغ، به یاد روانشاد ارب...

بارگذاری نوشتار بیشتر