لوگو امرداد

کمیسیون بانوان زرتشتی یزد

انتخابات کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) سه‌شنبه ۲۹ شهریور ماه برگزار شد. این انتخابات با گردهمایی ۳۷ بانوی...

 انتخابات کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد، وهومن، 29 شهریورماه برگزار خواهد شد. پیرو آگاهی‌رسانی کمیسیون بانوان انج...

به مناسبت روز جهانی محیط‌زیست

گروه دوستداران طبیعت «چهارآخشیج» انجمن زرتشتیان یزد با همکاری کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن)، به مناسبت رو...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) جشن خوردادگان را در نیایشگاه پیر الیاس برگزار کرد. روز خورداد امشاسپند هر م...

پیاده‌روی خانوادگی با هماهنگی کمیسیون بانوان زرتشتی یزد در پاسداشت جشن اردیبهشتگان و گرامیداشت یاد نوجوان ورزشکار مهی...

کمیسیون بانوان زرتشتی یزد برگزار می‌کند

کمیسیون بانوان زرتشتی یزد (وهومن)، در پاسداشت اردیبهشتگان برنامه پیاده‌روی همگانی را به یاد مهیار فرزانه، بامداد یکم ...

آموزش دوخت لَچَک برای پوشش سنتی در کمیسیون بانوان زرتشتی یزد برگزار شد. به گزارش کمیسیون بانوان زرتشتی یزد (وهومن)، ا...

گزارش تصویری

کمیسیون بانوان زرتشتی استان یزد (وهومن) به خجستگی جشن سپندارمزگان، آیین گهنبارخوانی برگزار کرد. جشن سپندارمزگان کمیسی...

کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد، سومین جشن دیگان را گرامی داشت. آوای نیایش و گات‌هاخوانی آراد مالی، آغازگر جشن دیگا...

به کوشش کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد

خجسته جشن تیرگان، یادگار آرش، به کوشش کمیسیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد (وهومن) به‌گونه محدود و با رعایت شیوه‌نامه به...

بارگذاری نوشتار بیشتر