لوگو امرداد

کمیسیون دینی زرتشتیان یزد

آزمون نوبت دوم هماهنگ دینی زرتشتیان استان یزد سال تحصیلی 1402-1401 هماهنگ با دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین برگزار شد. آزمون...

گزارش تصویری

نوبت نخست آزمون هماهنگ دینی زرتشتیان استان یزد سال تحصیلی 1402-1401 برگزار شد. آزمون دینی دانش‌آموزان دختر در دبیرستا...

کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد از نام نویسی کلاس‌های دینی در روزهای 27 و 28 امرداد 1397 خورشیدی خبر داد. دانش آ...

کمیسیو ن دینی زرتشتیان یزد برگزار می‌کند

کمیسیون دینی زرتشتیان یزد، نشست آموزشی در زمینه‌ی اعتیاد و آسیب‌شناسی اجتماعی برگزار می‌کند. این نشست ...

بارگذاری نوشتار بیشتر