لوگو امرداد

کنگره جوانان برگزیده زرتشتی

بامداد هشتم آبان ماه، نخستین روز از هفتمین کنگره جوانان برگزیده زرتشتی، با باشندگی گروه شرکت‌کننده در آتشکده&zwn...

گفت‌وگو با برگزارکنندگان کنگره جوانان برگزیده‌ی زرتشتی

ششمین کنگره جوانان برگزیده‌ی زرتشتی در کرمان برگزار شد و در آن 40 تن از جوانان زرتشتی 22 تا 35 سال شرکت کردند. د...

آیین اوستاخوانی گهنبار چهره‌ی میدیوشهم‌گاه پنجشنبه هشتم تیرماه 1396 خورشیدی در ساعت 17 و در محل آتشکده کرما...

ششمین کنگره جوانان برگزیده‌ی زرتشتی در کرمان با دستاوردهای علمی و فرهنگی در کرمان برگزار شد. در نخستین روز از شش...

هیات برگزاری ششمین کنگره جوانان برگزیده‌ی زرتشتی دبیر این دوره‌ی کنگره را که بنا است از ۵ تا ۹ تیرماه در شه...

کمیته‌ی برگزاری کنگره جوانان برگزیده‌ی زرتشتی در نظر دارد ششمین دوره‌ی آن را در تیرماه ۱۳۹۶ خورشیدی بر...

بارگذاری نوشتار بیشتر