لوگو امرداد

کورش نیکنام

مرور خاطرات نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم

دو روز پیش که خبر درگذشت موبد نیکنام را شنیدم تاکنون مرور خاطرات دوران نمایندگی ایشان که من به عنوان مسوول دفتر در کن...

کورش نیکنام، نماینده زرتشتیان در مجلس هفتم، گزینش بهشید برخوردار به جایگاه نمایندگی هازمان زرتشتی در مجلس ایران را شا...

نوزدهم تیرماه ۱۴۰۱ خورشیدی آیین بزرگداشت ثبت جهانی شهر یزد در باغ دولت آباد این شهر برگزار شد. در این گردهم‌آیی که بس...

از تازه‌های نشر هیرمبا، سومین ناشر زرتشتی

کتاب زرتشت و مزدیسنان؛ پرسش و پاسخ‌هایی در شناخت دین زرتشت، نوشته‌ی کورش نیکنام از سوی انتشارات هیرُمبا به چاپ رسید. ...

موبد کورش نیکنام در همایش پاریس گفت:

مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس، دهم مارس 2018 میلادی برابر با 19 اسفند 1396 خورشیدی، همایش درباره زندگی واندیشه اشوزرت...

مرکز فرهنگی زرتشتیان در پاریس همزمان با برگزاری آیین اوستاخوانی گهنبارِ آغاز سرما، نشست آشنایی با جشن‌های ایرانی...

نیکنام:ایرانیان در نگهداری آیین نیاکانی کوشش کنند

کورش نیکنام در سخنان خود با اشاره به جشن‌های مهرگان، تیرگان، سده و اسفندگان خواستار آن شد تا این‌گونه جشن&z...

نخستین مرحله از آزمون‌های چگونگی برگزاری آیین‌های ترادادی (سنتی) مانند سدره‌پوشی، گواه‌گیری و گاه...

بارگذاری نوشتار بیشتر